Po wojnie

W 1945 roku Pilecki zorganizował siatkę wywiadowczą i zaczął zbierać informacje o sytuacji w Polsce, o żołnierzach Armii Krajowej a także drugiego Korpusu. Byli oni bowiem więźniami w obozach NKWD i deportowano ich na Syberię. Znalazł również trzy magazyny broni. Był też członkiem wywiadu w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Generał Anders rozkazał mu opuścić Polskę, jednak na ten rozkaz nie zareagował. Groziło mi aresztowanie. Zastanawiał się nad skorzystaniem z amnestii w 1947, jednak finalnie stwierdził, że nie będzie się ujawniać.