Sędziowie

Warto zauważyć, że stan sędziów był niezgodny z tamtejszym prawem. Prokuratorem był major Czesław Łapinski, przewodniczącym składu sędziowskiego podpułkownik Jan Hryckowian (obaj byli dawnymi oficerami AK), sędzią kapitan Józef Badecki.