Wojna z bolszewikami

Od 1918 roku Witold służył w Wojsku Polskim. Brał między innymi udział w wojnie z bolszewikami. Był kawalerzystą w obronie Grodna. Dwa lata później zapisał się do 211 pułku ułanów i tam właśnie walczył w bitwie warszawskiej, w bitwie w Puszczy Rudnickiej oraz brał udział w wyzwoleniu Wilna. Dzięki tym zasługom został uhonorowany dwukrotnie Krzyżem Walecznych.