Za młodu

Rodzina Pileckich pochodzi z północnej Rosji, zostali tam przesiedleni przez rosyjski rząd za karę za udział w powstaniu styczniowym. Sama rodzina wiele miała wspólnego z Rosjanami już wcześniej. Na przykład dziadek – Józef, przebywał na zesłaniu na Syberii przez siedem lat, mimo że pochodził z rodziny szlacheckiej. Ojciec Witolda – Julian, skończył studia w Petersburgu i został leśnikiem. Gdy ożenił się z Ludwiką Osiecimską, na stałe osiedlili się w Ołońcu. Mieli pięcioro dzieci – Marię, Józefa, Witolda, Wandę i Jerzego.

Układanie parkietu Warszawa
http://vipparkiet.pl/
Profesjonalne układanie parkietu i podłóg.
Odwiedź nasz salon VIP Parkiet w Warszawie.

W 1910 roku rodzina przeprowadziła się do Wilna. Młody Witek uczęszczał wtedy do szkoły handlowej. Już w 1914 roku był członkiem harcerstwa, które to było ostro zakazane w ówczesnej Rosji. W roku 1921 zdał maturę.