Związek Organizacji Wojskowej

Podczas pobytu w Auschwitz Pilecki stworzył Związek Organizacji Wojskowej (ZOW). Oto jej cele:

  • podtrzymywanie na duchu kolegów
  • przekazywanie współwięźniom wiadomości z zewnątrz obozu
  • potajemne zdobywanie żywności i odzieży oraz jej rozdzielanie
  • przekazywanie wiadomości poza druty KL Auschwitz
  • przygotowanie własnych oddziałów do opanowania obozu podczas ew. zaatakowania go z zewnątrz przez oddziały partyzanckie, z równoczesnym zrzutem broni i siły żywej (desant)

ZOW działał w systemie „piątek”. Pierwsze „piątki” to najważniejsze ogniwo ZOW-u. Byli to tylko ci więźniowie, którym Pilecki bezgranicznie ufał. Wbrew nazwie, często było to więcej członków, niż pięciu. Sam Pilecki wypowiada się o nich w ten sposób: „Każda z tych „piątek” nie wiedziała nic o „piątkach” innych i sądząc, że jest jedynym szczytem Organizacji, rozwijała się samodzielnie, rozgałęziając się tak daleko, jak ją sumą energii i zdolności jej członków plus zdolności kolegów stojących na szczeblach niższych, a przez „piątkę” stale dobudowywanych, naprzód wypychały”. Pod koniec 1942 roku ten system został wyeliminowany. Zamiast tego zorganizowano bataliony, kompanie i plutony, jak w wojsku.